Hugo de Grootplein e.o.
Het eerste naoorlogse woningbouwcomplex in Eindhoven.

Groot Feest op Trudoplein
Er zijn maatregelen genomen dat de televisietoestellen, ondanks de stroomuitval, wel stroom krijgen
Het volgende nummer kunt u op 24 april 2008 verwachten.... 
Werkbezoek... 
Zwemmen in het Beatrixkanaal...