Verbouwing Raadhuis
Begrooting van 2200 gulden
Boven wordt er een vertrek gemaakt speciaal voor archiefbewaring..... 

350 jaar St. Catharinagilde in 1935
Van oudsher waren er twee gildes in Strijp.
Het volgende Oud Strijps Nieuwsblad verschijnt donderdag 26 juni 2008... 
Het zijn harde werkers die Spanjaar... 
Jan Ligthartschool 1954-1955...