Frans Werners pr, 'Dertig jaar Pastoor van St. Trudo, Strijp, 1924-1954'; Foto Brandende St. Trudokerk, Fotopersbureau Het Zuiden, RHC Eindhoven nr. 2733     29/6/1936    Editie: 2010-01
Brand in de Trudokerk
Even na half elf stormt een man de pastorie binnen
Even na half elf, terwijl de pastoor een gedachtenis-prentje schreef, stormt een man de pastorie binnen

Hij roept: 'Brand in de kerk!' en meteen loopt hij weg. De pastoor holt hem achterna de kerk in. Meters hoog slaan reeds de vlammen uit de orgelkast. De pastoor naar de telefoon: 2-2-2-2! Hallo: Uitslaande brand... Trudokerk Strijp.

Gelukkig was er één van de kapelaans thuis. Op die dag heeft de pastoor commando's gegeven! Gij kapelaan zorgt voor altaar en tabernakel en voor inhoud van sacristie. Alles naar de pastorie brengen. Naar binnen in de zaal!
Er komen mensen aangelopen om te helpen. Pakt aan mannen, alles de kerk uit, stoelen naar St. Trudoplein en naar de pastorietuin.
In de verte sirenes en bellen van brandweerwagens. De pastoor loopt naar de brandweercommandant, die zo nuchter en zo kalm was alsof hij pas uit zijn bed kwam! Meteen krijgt de pastoor van hem het vonnis te horen: „dáár is niets meer aan te doen, heel de kerk gaat er aan, die brandt totaal uit."
Het klokje van het zustersklooster begint „brand" te kleppen. Heel sympathiek! Maar klokje wat begint ge nog...
Steeds meer mensen op de been. De scholen lopen leeg. De politie zet plein en straten af... met loeiende sirenes komen brandwagens van de N.V. Philips fabrieken aangestormd. Magirusladders worden uitgeschoven... brandweermannen klimmen er op, trompen en slangen mee­sjouwend.
Van onder de leien komen sliertjes grijze rook, vlammetjes steken hun tongetjes uit, trekken die weer in, om groter en vuriger terug te komen.
De dakkapellen beginnen te branden, ze storten naar be­neden en steken de zijkapellen in vuur en vlam.