Frans Prinsen     15/8/1944    Editie: 2010-01
Bombardement
Deze huizen in de St. Trudostraat tegenover het toenmalige patronaatsgebouw, tegenwoordig nog even De Ark, waren vrijwel geheel verwoest na het bombardement van 15 augustus 1944.
Zover ik weet zijn er geen gewonden gevallen, niet bij of in het huis.

Het huis van mijn grootouders was zo zwaar beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was. Nadat het gesloopt was heeft het jaren braak gelegen, met alleen de fundering er nog in.
Pas in 1973 hadden we geld om er een nieuw pand op te laten bouwen.
Later is naast dit pand de Klipperstraat aangelegd.

Ik kan nog herinneren dat we, voor dat het huis gebombardeerd werd, we bij Opa kwamen en dat hij dan met ons speelde; rekstokken, pintollen en in de notenboom klimmen.

Frans Prinsen, kleinzoon van de toenmalige bewoners