Ach lieve tijd Foto Swinkels RHCe     1977    Editie: 2010-01
Wateroverlast
Ook zonder het broeikast effect
Ook in de vorige eeuw had Eindhoven regelmatig te kampen met wateroverlast.
In 1977 maakt Noud Swinkels deze foto van de overstroming op de Beukenlaan