Eindhovens Dagblad; Foto Familie Kruik     18/2/1969    Editie: 2010-01
Sneeuw
En nu wachten op de dooi
Hebben brave huisvaders met een schop en bezem zich een weg gebaand naar hun auto, blijkt deze muurvast in de sneeuw vast te zitten.


Wie aan de binnenringbaan, aan de rondweg en ook gedeeltelijk aan wegen van de routes van de Stadsverkeersdienst wonen hebben eigenlijk geen notie van wat zich in de buitenwijken van Eindhoven afspeelt, na de uitzonderlijke sneeuwval van de laatste dagen.
Daar zijn inderdaad de auto’s blijven steken , wier gelukkiger broeders over de gebaande wegen snorden.
Daar zijn automobilisten na moeizame arbeid aan, voor, achter en onder hun auto zo verstandig geweest om de overschoenen aan te trekken om zich te voet naar de dichtstbijzijnde halte te begeven van de stadsbussen, die het gelukkig niet hebben laten afweten en die met, onder deze omstandigheden onbegrijpelijke regelmaat, hun routes hebben gereden en meestal zelfs hun rijtijden hebben weten aan te houden.

Wij hebben braven huisvaders lelijke dingen horen zeggen, toen zij met grenzeloze minachting voor spit en spierpijn zich via schop, bezem en schuif een weg naar hun auto hadden gebaand om na de decimeters sneeuw van hun auto te hebben verwijderd tot de ontdekking te komen, dat al die gebaande sneeuw plus de hoeveelheid die van de auto was geveegd het vehikel muurvast aan de grond hadden genageld. Een enkele dappere heeft het misschien nog tot een formidabele schuiver gebracht, maar was nadien gelukkig om weer voor de eigen voordeur te kunnen belanden.

Op het moment dat wij deze impressie uit onze schrijfmachine laten komen is het weer van dien aard, dat aangenomen mag worden, dat bij ontvangst van deze krant reeds veel leed geleden is.

Maar dat neemt toch niet weg, dat bij ons de melkboer maandagmorgen liet weten, dat hij met zijn wagentje er onmogelijk door kan, zodat, als wij enige zuivelproducten in huis zouden willen hebben, wij naar zijn wagen moesten komen, enkele straten verderop, waar door welke omstandigheden dan ook, de troep op straat aanzienlijk minder erg was dan in onze straat.

Met de bakker liep het anders, want wij waren er gisteren niet in geïnteresseerd de carnaval, de nederlaag van Kees en de sneeuw gedurende de zondag blijkbaar zoveel eetlust hadden weggenomen, dat wij maandag geen bakker nodig bleken te hebben.

Het wachten is nu op de dooi. De gevolgen daarvan zullen geleidelijk over de bewoners van de buitenwijken en over die van de aan de gebaande wegen gelegen panden verdeeld worden, want zonder pessimistisch te zijn voelt iedereen nu toch wel nattigheid.

Zal de aardappelprijs vanwege de rottingskansen niet moeten stijgen? Wie zal de eerste zijn met duurtetoeslag vanwege de sneeuw? En hoe zien de fruittelers de sneeuwval en de oogst?

Maar dat alles is over enkele dagen weer vergeten als we zonder natten voeten van de deurmat in de voiture kunnen stappen en weer op een droge parkeerplaats kunnen parkeren.