Eindhovens Dagblad     30/3/1964    Editie: 2010-01
150.000ste inwoner
Josje Busio werd in 1954 de 150.000ste inwoner
Josje Busio uit de Bergen op Zoomstraat werd in 1954 geboren als 150.000ste inwoner van Eindhoven

Zondagmiddag om tien minuten voor drie heeft mevrouw Hendrika Theodora Theresia Busio geboren de Rooy het leven geschonken aan een welgeschapen zoon van acht pond en drie ons.

Twintig uur later, ’s Maandagsmorgens om half elf, toen de heer A.J. Busio zijn zoon kwam aangeven, bleek, dat de kleine Adrianus Eindhoven aan honderdvijftigduizend inwoners had geholpen. Direct werden de Nederlandse driekleur en de stede vlag gehesen en het nieuwtje bleek als een lopend vuurtje door de stad te zijn gegaan, want toen wij vrij kort daarna in de Bergen op Zoomstraat aankwamen, was de gelukkige moeder reeds op de hoogte van de beroemdheid van haar jongste zoon.
[...]
Terwijl verschillende harmonieen zich opmaakten om van hun wijk uit naar de binnenstad op te trekken, verzamelden zich om acht uur het burgercomité een deputatie van de jeugd uit de buurt van de Bergen op Zoomstraat, wit- en hooggemutste bakkersleerlingen en de PTT-harmonie bij hotel Atlanta, om van daar uit naar de woning van de beroemde boreling te marcheren. De Bergen op Zoomstraat stond inmiddels zwart van de mensen en een stevige politiemacht was nodig om de reusachtige belangstelling voor het versierde pand 133 in toom te houden. Toen de stoet hier arriveerde, nam de heer J. Denteneer het woord om namens de gehele burgerij van Eindhoven, waarin alle lagen van de bevolking waren vertegenwoordigd, de ouders en verdere familie van Adrianus Johannes Busio hartelijk geluk te wensen. Reeds op zijn tweede levensdag, aldus de heer Denteneer tot de stralende vader, heeft uw zoon een enorme bekendheid.

Onze eerste indrukken van de 150.000e kregen wij van de verloskundige, mevrouw Ph. Notermans-Kreufkeld, die reeds 30 jaar in het vak is en zo langzamerhand wel de tienduizendste kraamvrouw geholpen zal hebben. Zij was zo vriendelijk ons de eerste gegevens te verstrekken en zij deed dat zonder enige terughoudendheid. Het is een welgeschapen dochter, aldus de vroedvrouw, bij een gezin van twee jongens en een meisje, zodat vader en moeder Busio thans twee jongens en twee meisjes hebben. Hoe het meisje heette wist zij echter niet. Wie schetst onze verbazing, toen wij van de vader mochten vernemen dat het geen meisje, maar een jongen was, die Eindhoven tot een stad van honderdvijftigduizend zielen had gemaakt! Wij hebben er naderhand – samen met de goedgemutste verloskundige – nog enkele malen smakelijk om gelachen.