’25 Jaar Lief en Leed bij de Eindhovense politie, 1919 - 1945’, samengesteld door Hoofd Inspecteur Matla in 1951, p. 39     1936    Editie: 2010-01
Strijpse pyromanen
In het midden van de jaren dertig een reeks branden
In het midden van de jaren dertig werd Strijp geteisterd door een reeks branden.

Op de foto de brand in de Abonné-sigarenfabriek op 21 juni 1936


Hoofdinspecteur Matla tekent in 1951 zijn herinneringen op en verhaalt hoe de pyromanen werden gepakt.

‘Omstreeks 1934 – 1935 werd Eindhoven geteisterd door een aantal branden, meestal in boerderijen, liggende in het onderdeel Strijp, zoals de boerderij van Wetten aan de Zeelsterstraat, de boerderijen van Van Grootel en Van Lierop aan de Klawierstraat, boerderij ’t Ven en de boerderij van Coppelmans in de Hurk. In diezelfde tijd brandde ook de Abonné Sigarenfabriek aan de Parallelweg af. Na een zeer uitgebreid onderzoek en nachten van waken in alle mogelijke gebouwen in de stad, gelukte het eindelijk de daders van deze brandstichtingen op heterdaad te betrappen bij brandstichting in een landbouwschuur van de Heer Smits van Oyen aan de Aalsterweg. De daders, een paar jonge kerels, H. Verbeek en G. v.d. Looy uit Strijp, hebben hun straf ondergaan. De rechercheurs, die een tip gekregen hadden, dachten, nu zullen we de brandstichters krijgen en goed krijgen en dus trokken ze er gewapend, o.a. met mimimax-apparaten op uit en namen hun post in. ze wachtten tot de daders inderdaad de schuur in brand gestoken hadden, waarna het blussen van het vuur en het inrekeken van de daders kwestie van een ogenblik was.