Tentoonstelling 75jaar Drents Dorp; Foto: van Wielink-Vonk, Eindhoven    Editie: 2010-01
350 jaar St. Catharinagilde
350 jaar St. Catharinagilde in 1935

Van oudsher waren er twee gildes in Strijp

Toen de firma Philips in 1924 begon met de bouw van arbeiderswoningen in de Kreugelstraat en Zwaanstraat, gebeurde dit niet in niemandsland.
De gemeente Strijp was in 1920 opgegaan in Groot-Eindhoven. Strijp kende tot dat moment een eigen gemeenteraad, een eigen raadhuis, een eigen school, maar natuurlijk ook een eigen verenigingsleven.

Twee van die oude verenigingen in Strijp waren schutsgildes genoemd naar St. Catharina en St. Joris. In 1800 waren er blijkbaar onenigheden tussen de twee gildes. Zij gebruikten beide hetzelfde terrein en dat gaf problemen bij het jaarlijkse koningsschieten tijdens de kermis. Vanaf dat jaar zouden de gildes om het jaar hun eigen koningsschieten houden.

Het Catharinagilde kreeg van de gemeente in 1927 een schietterrein aan de Vensche Dijk. In 1935 hield het Catharinagilde zijn eigen gildedagen waarbij het als gastheer optrad voor gildes uit de omgeving.

Volgens de beschrijving bij deze foto werden deze gildedagen gehouden vanwege het 350-jarig bestaan. Men ging daarbij uit van de ouderdom van het oudst bekende koningsschild. Later bleek dat het gilde ouder moet zijn. De zilveren vogel van het gilde is uit 1534 of 1535.

Het Catharinagilde uit Strijp is vooral bekend geworden door het vendelen met de gildevaandels in groepen. Twee leden van het gilde Renier Strijbos en Jan van Dooren ontwikkelden een systeem waarmee de vendeliers van het Catharinagilde in binnen- en buitenland demonstraties gaven.

Tentoonstelling 75 jaar Drents Dorp
Kijk in de wijk, http://www.kijkindewijk.nl/
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, http://www.rhc-eindhoven.nl