Eindhovens Dagblad; Foto EHCe     20/11/1936    Editie: 2010-01
100-jarige krijgt boom
Bij de foto: Ter gelegenheid van Pietjes honderdste verjaardag werd op 22 november 1936 een tulpenboom voorzien van een gedenksteen geplant, die op gepaste feestelijke wijze onthuld zou worden.

PIETJE VAN DEN BROEK 100
Op 21 November a.s. viert Pietje van den Broek zijn honderdsten verjaardag. Pietje is ondanks diens hoogen leeftijd nog zeer kras en gaat er prat op tot het gilde van St. Catharina te Strijp te behooren, maakt alle gildefeesten mede en dwingt daarbij als oudste gildebroeder in den lande aller bewondering af om zijn opgewektheid en zijn geweldig uithoudingsvermogen.

PIETJE VAN DEN BROEK, DE HONDERDJARIGE
Niet op 21. doch op 22 November a.s. zal Pietje van den Broek Zijn honderdsten verjaardag vieren. We vernemen, dat in gildekringen - Pietje is ouderling van het Strijpsch SintCatharinagilde - het voornemen bestaat om een grootsche huldiging op touw te zetten. Ook de burgerij der stad zal bij de feestviering van deze honderdjarige gildenbroeder zich niet onbetuigd laten.Bij de opknapbeurt van het Theresiaplein wordt nu Pietjes boom ontzien