Kijk in de wijk, Tentoonstelling 75 jaar Drents Dorp    Editie: 2010-01
Bezemstraat
Op 15 oktober 1962 werd de Bezemstraat omgedoopt tot Koenraadlaan

Voor Philips in de jaren twintig in het gebied ging bouwen dat later Drents Dorp zou gaan heten, lagen er al verschillende straten. De namen van die straten bleven bestaan. De nieuwe straten met de namen van bomen en heesters en die met de namen van Gelderse plaatsen werden gegeven aan totaal nieuwe straten.

Een van de al bestaande straten was de Bezemstraat. De straat hield die naam tot 15 oktober 1962. Toen kreeg de straat de naam van de kerk aan het eind van de straat: Koenraad.

Deze foto van de Bezemstraat moet genomen zijn kort na 1930. De huizen links zijn gebouwd in 1927-1928 en de huizen rechts in 1929-1930. Helemaal rechts achteraan is nog net iets te zien van de houten Westerkerk, die op 15 september 1929 in gebruik werd genomen door de gereformeerde gemeente. Die lag op de hoek van de Bezemstraat en de 2e Terborgstraat.

In die tijd liepen de mensen nog uit als er een foto gemaakt werd. En misschien vond de fotograaf het ook wel prettig als zijn opname verlevendigd werd door mensen. Hij heeft de mensen allemaal prachtig voor de kar gezet. Een van de mensen heeft er zijn fiets voor weggezet door de pedaal vast te zetten op de trottoirband. Alleen het meisje met de hond poseert niet. Zij trekt zich niets aan van de fotograaf.

Bron Kijk in de wijk, http://www.kijkindewijk.nl/
Tentoonstelling 75jaar Drents Dorp,
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, http://www.rhc-eindhoven.nl