Pastoor Werners en Eindhovens Dagblad 9 januari 1935; Foto L. Schoones    Editie: 2010-01
Strijps luihuisje
De klok hing in een typisch en fraai luihuisje
Een merkwaardigheid van Strijp was, dat tegenover de mooie hooggelegen St. Trudokerk een meer typisch dan fraai luihuisje stond, waarin de klok hing

Na bijna een eeuw dienst gedaan te hebben, wordt het thans [d.i. 1935 - red.] afgebroken. Pastoor Werners was zo welwillend om ons enkele gegevens te verschaffen over dit bouwseltje en wat daar aan vast zit.

Het komt wel meer voor - tegenwoordig is het in deze streek zeldzaam geworden - dat de luiklok van een kerk in een afzonderlijk gestoelte is opgehangen, maar in Eindhoven was het Strijpse "klokkentorentje" van bescheiden hoogte enig in zijn soort. Het sierde het plein voor de kerk niet en had na de verdere uitbreiding en verfraaiing der St. Trudokerk steeds minder reden van bestaan gekregen.

De bestemming van het huisje dat blijkens de gevelsteen uit 1844 dateerde, is veelzijdig geweest. Hoe klein het ook was, heeft het zelfs als woning dienstgedaan. Maar de behuizing in die tijd was voor de kleine luyden vaak niet veel groter. Voorst is het bergplaats geweest en diende het tot tuchtrechtelijke huisvesting van de stoute Strijpenaren die daar ter fine van correctie door de veldwachter werden ingestopt waneer ze wat al te lastig waren geweest. "Het hok onder de toren", dat in al zijn verschrikkingen het gezag der ordebewaarders ten platteland placht te beschutten, kreeg hier evenwel een bijna gemoedelijke beteekenis.

De voornaamste functie van het bouwseltje was echter als klokkehuis. Hier hing in een wonder zware klokkestoel de luiklok die klepte voor de kerkgang, die feestelijke en droevige gebeurtenissen aankondigde en waarschuwde als het brandde in Strijp... Dit bovenstel dateerde van omstreeks 1776. De klok zelf is zeer oud: zij werd in 1436 gegoten en is volgens de gebruiken van die tijd opgesierd met de namen van de burgemeesters en schepenen van Strijp. Bovendien bevat het een berijmd opschrift dat in onze spelling luidt:
Trudo is mijn naam
Mijn geluid is Gode bekwaam
Overal waar men mij horen zal
Wil God behoeden bovenal.

Misschien is het wel iets voor het Museum Kempenland om van deze klok die waarschijnlijk de oudste van Eindhoven is enige gipsafgietsels te laten maken. Het is een stuk dat met oud Strijp niet zonder reden vergroeid is.