Foto St. Severiusstraat, RHC Eindhoven nr. 3614     1935    Editie: 2010-01
Strijp - Striep - Stront
Met dit rijmpje werd Strijp aangeduid
Strijpenaren waren arm. Ze hadden bijna geen vee en niet genoeg mest.

Mest was hard nodig om het land vruchtbaar te maken. Daarom haalden de Strijpenaren de inhoud uit de 'huuskens of poepdozen', de wc’s in Eindhoven. Dit bruine goud werd handelswaar en als mest over de akkers uitgespreid. Alles groeide en bloeide dat het een lust was. Over de reuk van Strijp zullen we het maar niet hebben. Eigenlijk was je er zo aan gewend, het was immers de goede oude tijd.
In de twintiger en dertiger jaren werd deze handel kapot gemaakt met als gevolg boze boeren en handelaren. In Strijp werd riolering aangelegd, zoals op de foto in de Severiusstraat. Het Bruine Goud werd waardeloos. Maar aan die frisse lucht moest men in Strijp wel weer even wennen.