Strijps Weekblad     1/4/1971    Editie: 2010-01
Groot Feest op Trudoplein
Ondanks de stroomuitval krijgen tv-toestellen wel stroom
Strijp wordt eindelijk bevrijd van elektriciteitshuisje.

Vanavond (donderdag 1 april) groot feest op het Trudoplein.

Er is groot nieuws voor Strijp. Een enorme hinderpaal, die reeds talloze jaren vrijwel alle bewoners van Strijp een doorn in het oog is, wordt opgeruimd.

Eindelijk zal namelijk het hartgrondig verwenste en fel bestreden, zeer ontsierende elektriciteitshuisje op het St. Trudoplein opgeruimd worden. Elk jaar opnieuw is deze vervelende hinderpaal op het mooie plein onderwerp van gesprek geweest.

De burgemeester kreeg ook elke keer de bezwaren van de Strijpse inwoners te horen bij gelegenheid van de jaarlijkse rondritten door de feestelijk versierde en verlichte wijken tijdens de traditionele bevrijdingherdenking.

Met beschaamde kaken.
Elke september stond de burgemeester opnieuw te luisteren naar de stortvloed van wensen der Strijpenaren in verband met dit vermaledijde huisje. Hij zag er vooralsnog geen gat in, zo bleek herhaaldelijk. En toch wilden de Strijpenaars dat ding in een gat! Met andere woorden: ze wilden als dat huisje daar toch moest blijven staan, het tenminste ondergronds gebouwd zou worden.

Geen financiën
Altijd was het bezwaar dat er geen financiën waren om een dergelijk project te verwezenlijken. Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk om een eenmaal gemaakte fout te herstellen, daar komen veel meer dingen bij kijken dan om een fout te maken. Dat laatste kan dagelijks werk zijn, maar fouten goedmaken?..... O la la!

Eindelijk.
Misschien is het de burgemeester en de zijnen te flauw geworden, of is er een extra gift gekomen van de Kolen en staalgemeenschap, die zoals men weet ook met elektriciteit heeft te maken, of iets anders, maar zeker is dat vanavond, donderdagavond, de burgemeester zelf naar Strijp komt om mede te delen dat het ontsierende huisje verdwijnt.

Persoonlijk zal hij de eerste steen die hij kan loswrikken uit het taaie ongerief om het daarna aan te bieden aan de hoofddirecteur van de PNEM.
Verdere stenen gaan naar enkele wethouders, directeur van de gemeentebedrijven en voorst naar allen die het ding hebben en het in beheer hebben gehouden. Men hoopt genoeg stenen te hebben, voor elke betrokken autoriteit één!

Muziek
Het Strijps muziekgezelschap Eindhoven-West zal de plechtigheid opluisteren, daartoe in staat gesteld door een bijzondere bijdrage van de Unesco, die zoals men wel weet veel aan cultuur doet. Dat is dan een keer dat wij er in Nederland ook iets van merken.

Om 9 uur vanavond.
Ook overigens zal er een groot feest zijn want er staat nog heel wat meer op het programma, onder andere volksspelen zoals ezeltje rijden. Ook zullen er geduldoefeningen worden gepleegd van een bijzonder lankmoedig karakter.

Het grote feest vangt echter pas om half tien vanavond aan. Dan worden krachtoeren verricht, waarover al in de bladen is bericht.
Dat het tijdstip zo laat gekozen is berust enerzijds op traditie, anderzijds om het effect zo groot mogelijk te doen zijn.
De traditie wil dat feestelijkheden van deze aard – wij bedoelen de bevrijdingsfeestelijkheden met de burgemeester enz. – altijd in de donkere avonduren plaats hebben.

Het effect wil eveneens duisternis, want elektriciteit verlicht het plein en de rest van Strijp.

Hoogtepunt van het afbreken van het ding zal namelijk bestaan dat tijdens het loswrikken van de stenen, uit veiligheidsredenen de stroom zal worden uitgeschakeld, dan verkeert namelijk het plein en mogelijk een groot deel van Strijp in het duister.

Voor diegenen die thuis zitten is het ongerief niet groot, want er zijn maatregelen genomen dat de televisietoestellen wel stroom krijgen en dat is toch het voornaamste.

Zij die slecht ter been zijn kunnen ook rustig thuis blijven, want het geheel wordt ook op televisie uitgezonden, en wel in het programma van "Farce Majeure" die begeleid door "Eindhoven West" de drakerige historie van het elektriciteitshuisje met daverende, zowel als krakende stemmen zullen bezingen.

Voor diegene die wel persoonlijk aanwezig zijn – ofwel omdat hun functie in het Strijpse gemeenschapsleven dat wel noodzakelijk maakt, ofwel omdat zij –als vele jeugdigen- die keet wel eens mee willen maken, geldt natuurlijk wel dat zij er goed aan doen om een lampion mee te brengen. En vooral dat zij in het donker oppassen voor de stenen die eigenlijk alleen voor de autoriteiten bestemd zijn.

Als U dit leest en het is nog geen half tien: Ga dan eens kijken op het St. Trudoplein.
Kun je lachen.