Tekst: Joost van der Linden; Foto: Willy van der Linden     1947    Editie: 2010-01
Waakt U voor de Suisse
Ook de Trudoparochie kende een heuse Suisse
Ook de Trudoparochie kende in de jaren veertig een heuse Suisse

Deze heer (in die tijd waren dergelijke kerkelijke functies nog een louter mannelijke aangelegenheid), was verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van Plechtige Missen en andere kerkelijke evenementen. Op de foto de Suisse Hr. Blankers.

De heer Blankers is op deze foto belast met het leiden van de optocht ter gelegenheid van de eerste H. Mis van Gerard van der Linden van de Hastelweg in 1947. De heer Blankers woonde aan het Sint Trudoplein in het huis waar tegenwoordig het parochiecentrum is gevestigd.