Internet /website?    Editie: 2010-01
Lievendaal
Van boerderij tot sporthal
De naam Lievendaal bestond tenminste al in 1551. De Lievendaal was toen een boerderij met landbouwgrond, stallen e.d. Het lag op de plek waar nu het gemeenschapshuis en de sporthal met dezelfde naam staan. Rond 1700 bestond Lievendaal uit twee
boerderijen. Rechts heette Groot Lievendaal en links Klein Lievendaal.
In 1929 is het complex gekocht door de N.V Philips, die de boerderijen verhuurde. Aan de Welschapsedijk stonden vroeger enkele schuren en boerderijtjes, o.a. de gemeenteboerderij nr. 1, thans “De Dijk”.
Voor het overige bestond Lievendaal uit bos en woeste grond. In 1930 waren er voor het eerst plannen om het woongebied Lievendaal te bebouwen.
Het Algemeen Uitbreidingsplan van de Casseres voorzag in woonbebouwing van Lievendaal.