Strijps Weekblad; Foto RHCe 1931     30/12/1970    Editie: 2010-01
Na zestig jaar
Deel van Philipsdorp wordt afgebroken
Deel van Philipsdorp wordt afgebroken voor aanleg laatste deel

Berichtten wij al eerder over een ander verkeers-„slachtoffer", namelijk de Bredalaan, nu zijn burgemeester en wethouders begonnen met het slopen van de panden Elisabethlaan 1 tot en met 27, Willemstraat 46 en een tiental huizen in de Gagelstraat.

Deze panden moeten worden afgebroken in verband met de aanleg van het laatste gedeelte van de Westtangent. In het tracé van de Westtangent ontbreekt nog het gedeelte vanaf de Elisabethlaan tot aan de Mauritsstraat. Er wordt naar gestreefd de aanbesteding voor dit gedeelte in het vroege voorjaar van 1971 plaats te doen vinden. Als dit lukt, kan de gehele Westtangent van de Fellenoord tot de Stratumsedijk nog in 1971 voltooid zijn. Het nog ontbrekende definitieve gedeelte van de Westtangent in Strijp is gepro¬jecteerd vanaf de hoek Elisabethlaan - Ventoselaan en verder ten westen van de Philipsvestiging in de Gagelstraat, ten oosten van de St. Antoniuskerk in zuidelijke richting naar de Mauritsstraat,

HISTORIE
Met de afbraak van de panden in de Elisabethlaan verdwijnt een klein gedeelte van het zogenaamde Philipsdorp, dat in 1910 op initiatief van Gerard en Anton Philips tot stand is gekomen.
De gebroeders Philips begonnen toen zelf met het doen bouwen van huizen voor de eigen werknemers. Het Philipsdorp telde toen 175 huizen en het aantal werknemers van de N.V. Philips bedroeg destijds uit Helmond, Geldrop en Deurne kwamen. Voor hen waren de huizen in het Philipsdorp bestemd.
De architect van de woningen in het Philipsdorp is ir. J. de Jongh, oud-directeur van Gemeentewerken Rotterdam en voormalig lid van de Eerste Kamer, vader van de onlangs overleden mevrouw Philips-de Jongh.