NRC. Foto RHCe 19/11/1911 Editie: 2009-02    Editie: 2010-01
Voetbal
Fabriekspersoneel der firma Philips heeft een voetbalclub gevormd
Uit het fabriekspersoneel der firma Philips te Eindhoven heeft zich een voetbalclub gevormd, onder beschermheerschap van een der firmanten. Het uitgestrekt veld gelegen in Philipsdorp onder Strijp zal worden afgeplankt. De leden der vereeniging krijgen een eigen costuum