Strijps Weekblad; foto RHCe – Philips Company Archives 1937     6/12/1973    Editie: 2010-01
Etos-bakkerij
ETOS-bakkerij dicht

De zorgen van wethouder Van Zwet (Economische Ontwikkeling) zijn bepaald niet gering te noemen. Bij de reeds bestaande leegstand in de nieuwbouw van kantoren en toonzalen heeft zich een nieuw probleem aangediend. Door de overname van ETOS door Albert Heijn moeten zonder meer 180 mensen afvloeien. Dat zijn veelal belangrijke functionarissen met dienovereenkomstige banen. Daarnaast komt nu ook nog het probleem van de bakkerij. Het is nu welhaast zeker dat de bakkerij dicht gaat. Met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid. In plaats van economische ontwikkeling is er nu teruggang. Het hardnekkige gerucht gaat rond dat Albert Heijn mogelijk alle voormalige ETOS-zaken zal gaan afstoten die een geringere bedrijfsruimte hebben dan 700 vierkante meter. En dat zijn er nogal wat.
Laat ons hopen dat een en ander maar geruchten zijn en blijven. Want anders komt opnieuw een stuk werkgelegenheid in het gedrang. En dit alles, gevoegd bij de oliecrisis, laat dit jaar niet aan een rustig einde komen.

foto: Collectie RHCe - Philips Company Archives 1937
ETOS bakkerij, Lijsterbesstraat 21