Herinnering Yvonne Guns, Foto beschikbaar gesteld door Mevrouw F. Vlijmincx, Eindhoven     1956    Editie: 2010-01
Slim paard
Het paard was een belangrijke medewerker
Het paard was een belangrijke medewerker van bakker, melkboer en groentenman.

In vroegere jaren kwamen bakker, melkboer en groentenman dagelijks bij hun vaste klanten aan de deur. Er was volop concurrentie, dat wil zeggen dat de klant echt koning was. De bakfiets was een populair vervoermiddel maar er werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van kar en paard, een luxe manier van venten.

Zo’n paard kende de route van buiten en wist als geen ander alle klanten te wonen. Dikwijls zagen ze aan het gedrag van hun baas al wanneer ze naar de volgende klant moesten gaan.
Zo’n paard, zeg maar gerust medewerker, had ook zoals de baas zijn vaste adresjes. Bij sommige vaste klanten drinkt de baas een kopje koffie en bij anderen krijgt het paard een lekker stukje brood. Als zo’n goede broodgever eens niet thuis was ontstond er steevast een stevig communicatieprobleem want zo’n paard gaat dan echt niet verder. Voor een bakker en een groentenman was het probleem te overzien: die pakte gewoon iets lekkers van de wagen. Maar voor een melkboer was dat lastiger.
Die moest altijd reserve brood bij zich hebben of het zelf tussen de middag met een snee brood minder doen.

Op de foto bakker Bergmans met bakfiets en melkboer Vlijmincx met paardje en kar in 1956.